Whois Nedir?

Whois Nedir?

Whois (Alan Ad? Sorgulama), domain'in (alan ad?n?n örn: domainadi.com ya da IP numaran?n ait oldu?u ki?i ve/veya kurulu?un (firman?n) bilgilerini içerir. Domain'in kay?t ve süresinin biti? tarihi, host edildi?i firman?n name server bilgileri de yer al?r.

Mesela domainadi.com domaini kimin ad?na kay?tl? mail adresi telefon numaras? domaini host eden hosting firmas?n?n name server (ns) bilgilerini gösteren bir sorgulamad?r. Bu tip sorgulamalar? a?a??daki adreslerden yap?labilir.

Ayr?ca domain ad? almak istedi?ide domain'in daha önceden al?n?p al?nmad???n? bu ?ekilde sorgulayarak ö?renilebilir.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Whois


04/12/2020 11:55
whois nedir, whois sorgulamas? nas?l yap?l?r
WhatsApp Destek